Denna webplats är inte officiell och inte klar. Kalender och annan information uppdateras inte.

Välkommen till Sätila Sportklubbs fantastiska idrotts- och nöjesplats!

Lygnevi ligger i Sätila vid Lygnerns norra spets, och är väl känt hos flera generationer fotbollsspelare, såväl som dans- och nöjeslystna västsvenskar. Givetvis sammanfaller dessa kategorier allt som oftast.

Nämner man Sätila för utomsocknes ser man ibland att det glimtar till av igenkännande, då handlar det oftast om mössor, basket, Smälteryd eller Lygnevi. Om minnet som dyker upp inte berör det tredje fallet, brukar ett positivt och trevligt samtal kunna komma igång. I Lygnevifallet visar det sig dock emellanåt att minnet inte är så tydligt.

Läget vid Sätila Sand erbjuder sommartid en underbar sandstrand med långgrund sandbotten för härliga bad. Strandskogen som planterades på 1920-talet är ett härligt område för promenader.